O soluție Commit Global. Află mai multe
Un proiect în parteneriat cu
realizat de

Oferă cazare

„UnAcoperiș” este un instrument digital care facilitează furnizarea de spații de locuit sau locuințe persoanelor aflate în nevoie în perioada de criză generată de conflictul armat din Ucraina. Platforma este dedicată persoanelor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la punctele de mai jos.

1. Termeni și condiții

„UnAcoperiș” este un instrument digital care facilitează furnizarea de spații de locuit sau locuințe persoanelor aflate în nevoie în perioada de criză generată de conflictul armat din Ucraina. Platforma este dedicată persoanelor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute mai jos. 

Scopul Platformei se limitează strict la intermedierea relației dintre persoanele fizice/juridice care pot oferi în mod gratuit spații de cazare (denumite în continuare „Gazde”) și persoanele care solicită un spațiu de locuit (denumite în continuare „Găzduiți”) în nume propriu sau prin alte entități. 

Platforma reprezintă o alternativă gratuită de identificare a spațiilor de locuit și nu limitează accesul Găzduiților la alte resurse disponibile.

În urma acceptării solicitării de cazare prin intermediul Platformei, relația se încheie direct între Gazdă și Găzduit, Gazda fiind unica persoană responsabilă pentru ajutorul furnizat, în condițiile prezentului document, a regulilor de etică și, în special, în condițiile legilor aplicabile

Informațiile privind spațiile de locuit prezentate pe Platformă se limitează strict și exclusiv la cele comunicate de Gazde.

Spațiile de locuit sunt fie unități de cazare autorizate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, fie locuințe private, deținute de persoane fizice, fie alte tipuri de spații amenajate și dotate pentru locuit temporar, precum școli cu internat, cămine, săli.  


METODE DE ÎNROLARE PE PLATFORMĂ

Platforma este pusă la dispoziția oricărei persoane fizice sau juridice care dorește să ofere ajutor de tipul asigurării unui spațiu locativ temporar pentru Găzduiți, precum și la dispoziția oricărei persoane fizice care are nevoie de un spațiu de locuit, cu condiția respectării acestor termeni și condiții.

Metode de înrolare pe Platformă puse la dispoziția persoanelor care solicită un spațiu de locuit:

Persoanele care solicită un spațiu de locuit se pot înrola pe Platformă astfel:

În nume propriu, prin completarea în regim individual a formularului, cu respectarea condițiilor de eligibilitate și parcurgerea procedurii de validare și repartizare;

Prin organele Poliției de Frontieră, caz în care persoanele care solicită un spațiu de locuit nu vor mai fi supuse procedurii de validare, prezumându-se îndeplinită la momentul înrolării persoanei de către Poliția de Frontieră;

 Prin organizații neguvernamentale antrenate în procesul de intermediere, validate în Platformă de Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției (CNCCI) sau structurile județene, caz în care persoanele care solicită un spațiu de locuit nu vor mai fi supuse procedurii de validare, prezumându-se îndeplinită la momentul înrolării persoanei de către respectiva organizație.


Metode de înrolare pe Platformă puse la dispoziția celor care vor să ofere spații de locuit în mod gratuit:

Gazdele persoane fizice se pot înrola în nume propriu sau printr-un mandatar, o altă persoană fizică sau o organizație neguvernamentală antrenată în procesul de intermediere. În cazul înrolării prin mandatar, Gazda persoană fizică va fi contactată pentru confirmarea identității și intenției de înrolare a spațiului locativ, cel târziu anterior repartizării primului Găzduit. De asemenea, confirmarea mandatului acordat de către Gazda persoană fizică, reprezintă acordul său de prelucrare a datelor în vederea intermedierii relației cu Găzduiții. Infirmarea mandatului de către Gazda persoană fizică, atrage obligația CNCCI de eliminare de îndată a datelor acesteia introduse pe Platformă.

Gazdele persoane juridice se pot înrola în nume propriu sau printr-un mandatar, o organizație neguvernamentală antrenată în procesul de intermediere, validată de CNCCI sau structurile sale județene. În cazul înrolării prin mandatar, Gazda persoană juridică va fi contactată pentru confirmarea identității și intenției de înrolare a spațiului locativ, cel târziu anterior repartizării primului Găzduit.


CONDIȚII DE ÎNROLARE APLICABILE PERSOANELOR CARE SOLICITĂ UN SPAȚIU DE LOCUIT 

Poate beneficia de această procedură de repartizare într-un spațiu de locuit orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

Are domiciliul, reședința sau locuiește în mod statornic, cu orice titlu, în Ucraina, și a părăsit teritoriul ucrainean după începerea agresiunii armate de către Rusia, indiferent că are sau nu cetățenia statului ucrainean, precum și

Orice persoană care nu se mai poate întoarce în Ucraina din cauza crizei provocate de conflictul armat al Rusiei asupra Ucrainei, deși acolo are domiciliul, reședința sau acolo locuiește în mod statornic, cu orice titlu;

Face dovada domiciliului, reședinței sau locuinței statornice pe teritoriul ucrainean cu un act de identitate sau prin orice altă modalitate;

 

CONDIȚII DE ÎNROLARE APLICABILE PERSOANELOR CARE OFERĂ UN SPAȚIU DE LOCUIT

Condiții de îndeplinit de către Gazdele persoane fizice

Poate oferi un spațiu de locuit orice persoană fizică care:

Are un drept de proprietate sau de folosință asupra spațiului de locuit, în acest din urmă caz, persoana trebuie să aibă dreptul sau să își asume răspunderea pentru găzduirea altor persoane;

Furnizează o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condiției descrise la lit. a), ca metodă de validare, însoțită de minim o poză a spațiului de locuit. Poza cu spațiul de locuit nu va fi postată sau utilizată în niciun alt scop decât acela al validării înrolării persoanei și spațiului;

Gazdele nu pot refuza o rezervare în funcție de rasă, culoare, etnie, origine națională, religie, orientare sexuală, identitate de gen sau stare civilă;

Furnizează datele sale de identificare complete (nume, prenume, serie și număr carte de identitate, număr pașaport, data eliberării, perioada de valabilitate, adresă de domiciliu) și încarcă actul de identitate în Platformă. Prelucrarea datelor Gazdelor persoanelor fizice va fi făcută în conformitate cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal disponibilă în Platformă.

 

Condiții de îndeplinit de către Gazdele persoane juridice 

Dacă persoana juridică este o unitate de cazare, aceasta trebuie să facă parte din structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare, aprobate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

În cazul unor persoane juridice care dispun de un spațiu locativ amenajat, dar care nu sunt autorizate ca structuri de primire turistice, precum școli care dispun de internate, cămine sau alte tipuri de centre rezidențiale, acestea trebuie, după caz, să facă parte din Registrul național al școlilor acreditate sau să facă dovada deținerii spațiului de locuit prin completarea unei declarații pe proprie răspundere ca metodă de validare, însoțită de minim o poză a spațiului de locuit;

Gazdele nu pot refuza o rezervare în funcție de rasă, culoare, etnie, origine națională, religie, orientare sexuală, identitate de gen sau stare civilă;

Furnizează cel puțin următoare date de identificare:

        Denumirea legală;

        Cod unic de înregistrare în Registrul Comerțului / cod fiscal (același număr)

        Datele de identificare ale persoanei persoanei fizice însărcinate cu gestionarea activității pe Platformă (nume, prenume, adresă, data nașterii, număr și dată act de identitate). Prelucrarea datelor Gazdelor persoanelor fizice va fi făcută în conformitate cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal disponibilă în Platformă.

 

CONDIȚII APLICABILE SPAȚIULUI DE LOCUIT OFERIT

Standarde de evaluare a eligibilității unui spațiu de locuit

Spaţiul de locuit să asigure o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană, cu acces la reţeaua electrică şi de încălzire, potrivit anotimpului.

Spaţiile de locuit să asigure cazarea individuală, colectivă şi familială. Cazarea colectivă se face pe camere în funcţie de sex, iar cazarea familială presupune cazarea împreună a membrilor unei familii, asigurându-li-se un nivel corespunzător de intimitate.

Spaţiile de locuit să fie mobilate adecvat, cu pat, saltea, dulap, potrivit numărului de persoane ce vor fi cazate. Dotări de bază ale spațiului:

        Hârtie igienică;

        Săpun (pentru mâini și corp);

        Un prosop per persoană găzduită;

        O pernă per oaspete;

        Lenjerie de pat pentru fiecare pat ocupat de persoanele găzduite.

Spațiile de locuit asigură accesul permanent la grupuri sanitare, compuse cel puţin din chiuvetă, duş, vas de toaletă, iar grupurile sanitare, care sunt racordate la apă rece şi apă caldă curentă.

Spațiile de locuit / Gazdele asigură posibilitatea ca, săptămânal, Găzduiții să aibă un spațiu dedicat pentru spălarea obiectelor personale.

Gazda asigură funcţionalitatea imobilului, atât în spaţiile de locuit, cât şi în cele comune, şi a mentenanţei instalaţiilor (instalaţii electrice, termice, sanitare, alimentare cu apă etc.) şi a echipamentelor pentru prepararea şi păstrarea hranei şi pentru spălarea obiectelor personale.

 

Informații privind spațiul de locuit, furnizate de Gazdă 

Gazdele vor fi invitate să furnizeze atât la înrolare, cât și ulterior, după necesități, următoarele informații, dar fără a se limita la:

        Adresă, puncte de reper, date de contact;

        Capacitate locativă maximă (număr de persoane);

        Mențiuni dacă spațiul este adecvat pentru copii și bebeluși.

        Caracteristicile de accesibilitate ale spațiului sau, după caz, lipsa acestora, permițând Găzduiților cu dizabilități să evalueze dacă spațiul este adecvat nevoilor lor.

        Caracteristicile spațiului de locuit care ar face nesigură sau nepotrivită cazarea pentru persoanele Găzduite aflate în etate sau pentru familiile cu copii sau sugari. Facilități privind accesul persoanelor în vârstă greu deplasabile sau cu dizabilități.

        Dacă e cazul, unitățile sanitare aflate în proximitate (acces la spitale);

        Informare privind accesul cu animale, dacă este permis sau nu;

        Perioada de găzduire disponibilă, care poate fi introdusă și prin intermediul calendarului integrat în Platformă, cu selecția manuală a datelor.

 

MECANISMUL DE REPARTIZARE A PERSOANELOR CARE SOLICITĂ UN SPAȚIU DE LOCUIT

Repartizarea Găzduiților va fi făcută manual, de către CNCCI sau structurile sale județene, în funcție de nevoile specifice ale fiecărui Găzduit.

Reguli de principiu în materie de repartizare:

Găzduiții nu au dreptul de a alege spațiul de locuit oferit pe Platformă, ci distribuirea va fi făcută după următoarele criterii:

        Păstrarea membrilor de familie împreună;

        Copiii și sugarii vor rămâne în mod obligatoriu cu mama sau cu aparținătorul declarat;

        Nevoi speciale, precum dizabilități, acces facil și rapid la unitate medicală etc; 

Găzduiții pot solicita, pe baza unor motive intemeiate, cazare în anumite centre, localități sau zone. Repartizarea se va face în funcție de disponibilitățile locative existente.

 

REGULI SPECIALE APLICABILE GĂZDUIȚILOR

Prin înrolarea în Platformă și accesarea unui spațiu de locuit, Găzduiții:

        Nu vor introduce în spațiile de locuit obiecte contondente, arme sau substanțe interzise;

        Adulții, beneficiari ai acestei proceduri de repartizare locativă, vor supraveghea minorii pe care îi însoțesc. Minorii neînsoțiți sunt cazați exclusiv în centrele DGASPC sau alte centre amenajate de autorități ale statului român;

        După caz, Găzduiții pot avea acces limitat sau interzis în spațiile de locuit rezervate Gazdelor sau spațiile tehnice ori de altă natură din incinta spațiului de locuit;

        Nu vor preda în nicio situație Gazdelor documentele de identitate originale, acestea rămânând, în permanență, în posesia titularului. Gazdele pot solicita numai copii ale documentelor de identitate;

        În cazul în care Gazdele încalcă Regulile de conviețuire descrise succint mai jos, persoana Găzduită poate să procedeze astfel:

        să contacteze Departamentul pentru Situații de Urgență semnalând situația și solicitând redistribuirea sa și, după caz, a celorlalte persoane găzduite;

        în cazul în care o persoană este în pericol, să contacteze imediat autoritățile, apelând numărul de urgență 112.

 

REGULI SPECIALE APLICABILE GAZDELOR

Prin înrolarea în Platformă și oferirea unui spațiu de locuit, Gazdele își asumă:

        Să ofere o comunicare rapidă cu Găzduiții, răspunzând într-un termen scurt;

        Să pună la dispoziția Găzduiților informațiile utile identificării imobilului destinat locuinței, precum și orice alte informații de contact ori acces în spațiul de locuit;

        Promisiunea că nu își vor retrage oferta de cazare până în momentul în care Găzduiții ajung la spațiul de locuit pus la dispoziție;

        Să acorde Găzduiților un termen de cel puțin 1 lună în care aceștia să își găsească un nou spațiu de locuit;

        În cazul în care persoanele găzduite încalcă Regulile de conviețuire descrise succint mai jos sau, după caz, încalcă regulamentul de ordine interioară aplicabil în unitatea de cazare autorizată, Gazda poate să procedeze astfel:

        să solicite persoanei / persoanelor găzduite să caute în cel mai scurt timp un alt spațiu de locuit, acordând un termen de cel puțin 1 lună în contextul social de criză;

        să contacteze Departamentul pentru Situații de Urgență semnalând situația și solicitând redistribuirea persoanei / persoanelor găzduite;

        în cazul în care o persoană este în pericol, să contacteze imediat autoritățile, apelând numărul de urgență 112.

        Să nu solicite sume de bani ori alte beneficii pentru găzduire, acest lucru fiind total strict interzis. Orice presiune din partea Gazdelor de plată a unei sume de bani sau de prestare a unor activități în schimbul găzduirii (muncă sau alte tipuri de activități / servicii) se raportează IMEDIAT către CNCCI sau structurile sale județene.

        Că nu vor profita în niciun fel de starea de nevoie în care se află Găzduiții, în caz contrar suportând consecințele legale;

        Că vor permite accesul personalului Inspectoratului General pentru Imigrări şi al reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale şi al organismelor naţionale sau internaţionale cu atribuţii în domeniul azilului, în vederea desfăşurării activităţilor de informare şi consiliere;

 

REGULI COMUNE DE CONVIEȚUIRE

În cazul spațiilor de locuit oferite de Gazde persoane juridice, regulile de conviețuire enumerate mai jos se vor completa, după caz, cu regulamentul intern al fiecărei unități (e.g. spațiu de cazare în regim turistic, cămin, altă unitate amenajată special pentru găzduirea persoanelor în perioada de criză).

Astfel, prin înrolarea pe Platformă și accesarea facilităților locative, Gazdele și Găzduiții își asumă următoarele reguli:

        Atât Gazdele, cât și străinii vor trata cu grijă bunurile persoanelor cu care ajung să conviețuiască sau al căror spațiu locativ ocupă, fiind interzisă distrugerea sau alterarea în orice fel a acestora;

        Cu excepția acordului expres, este interzisă utilizarea unui bun aparținând altei persoane cu care împart spațiul de locuit;

        Gazdele și Găzduiții își vor respecta reciproc intimitatea, unii altora și tuturor celor cu care conviețuiesc; Sunt permise măsuri de securitate, cum ar fi camerele de supraveghere și dispozitivele de monitorizare a zgomotului, cu condiția ca acestea să nu încalce confidențialitatea și intimitate unei persoane. Regulile privind dispozitivele se aplică tuturor camerelor, dispozitivelor de înregistrare, dispozitivelor inteligente și dispozitivelor de monitorizare. Este interzisă monitorizarea spațiilor private ( de exemplu: dormitoarele, vestiarele, băile sau zonele utilizate ca spații de dormit)

        Este interzisă orice atingere adusă integrității fizice și / sau psihice a persoanelor care ocupă spațiul de locuit, precum si bunurilor care aparțin acestora;

        Va fi respectat un orar de liniște;

        Cu excepția acordului expres al Gazdei, fumatul este interzis în orice încăpere din incinta spațiului de locuit;

        Consumul băuturilor alcoolice ori al altor substanțe este strict interzis;

        Gazdele pot reveni în locuință sau pot intra în camera oferită spre locuire numai dacă există o urgență obiectivă și numai după informarea persoanei găzduite;

        Atât Gazdele, cât și cei Găzduiții vor respecta, pe cât posibil, regulile de protecție în contextul pandemiei Covid-19;

        Atât Gazdele, cât și cei Găzduiții vor respecta regulile de curățenie (inclusiv colectarea selectivă a gunoiului, după caz) în spațiile comune (băi, bucătării), obligațiile fiind reciproce;

        Găzduiții vor respecta regulile de conviețuire ale comunității în care Gazda locuiește (de exemplu, bloc, ansamblu rezidențial, curte comună).

        În cazul Gazdelor persoane juridice, care au stabilite propriile seturi de reguli, care asigură respectarea drepturilor si obligațiilor celor Găzduiți, iar Găzduiții vor avea obligația de a le respecta;

A project by Commit Global